تماس با ما

تلفن واحد مددکاری جامعه : 05138452407
شماره فکس جامعه : 05138443772
تلفن دفتر جامعه : 05138443773
تلفن امور فرهنگی جامعه : 05138426076
تلفن همراه مدیرعامل : 09153153796
تلفن دفتر چاپخانه : 05138443772  _  05138443773
آدرس : مشهد خیابان شهیدبهشتی26 پلاک44 طبقه اول
کدپستی : 9175875747
جیمیل : nabinayanjns8@gmail.com